Επιλογή Σελίδας

Μελέτες  Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Τι είναι

Οι μελέτες Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) είναι μία εξειδικευμένη μελέτη που εκπονείται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων – δραστηριοτήτων κατηγορίας Β.
Οι μελέτες Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) είναι μια από τις απαραίτητες μελέτες για την ολοκλήρωση της έκδοσης Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης που το ζωικό κεφάλαιο εμπίπτει σε δραστηριότητες Β κατηγορίας, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
Στόχος των μελετών Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)είναι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον προσδιορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργα κατηγορίας Β που στα πλαίσια της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης απαιτείται μελέτη Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.