Επιλογή Σελίδας

Σήματα ποιότητας Ετικέτας Τροφίμου

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική της ετικέτας τροφίμου για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της, με την επιλογή των κατάλληλων σημάτων ποιότητας, καθώς  και την τεχνική στήριξη για την τελική χορήγηση τους.

Τι είναι

Σήματα ποιότητας ετικέτας τροφίμου είναι η παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής στήριξης για τη χορήγηση σημάτων ποιότητας, όπως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ), Ορεινής Παραγωγής, Ελληνικό Σήμα, Σήμα Κρήτης και Βιολογική Γεωργία, που μπορούν να τοποθετηθούν στην ετικέτα τροφίμου ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα.

Το κάθε σήμα ποιότητας έχει τις δικές του προϋποθέσεις για τη χορήγηση του και εξαρτάται από παραμέτρους, όπως την περιοχή παραγωγής, αποθήκευσης και συσκευασίας, τις παραγωγικές διαδικασίες και το  είδος του τροφίμου.

Η σπουδαιότητα των σημάτων ποιότητας  έγκειται στο ότι συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της ποιότητας των προϊόντων, στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τροφίμου, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του και στην ευκολότερη επέκταση του στις τοπικές και διεθνείς αγορές.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε ιδιωτικές εταιρείες και παραγωγούς που  παράγουν τρόφιμα