Επιλογή Σελίδας

Αγροτικός Εξηλεκτρισμός

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου για την ένταξη στο πρόγραμμα «Αγροτικού Εξηλεκτρισμού».

Τι είναι

Το πρόγραμμα «Αγροτικού Εξηλεκτρισμού» επιδοτεί την κατασκευή δικτύων για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Στόχος του προγράμματος «Αγροτικού Εξηλεκτρισμού» είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η τόνωση του αγροτικού εισοδήματος και η βελτίωση των  συνθηκών εργασίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο ανάλογα των κονδυλίων της Περιφέρειας και υλοποιείται με τη συνεργασία των ωφελούμενων φορέων (επαγγελματία αγρότης, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ), της Δ.Ε.Η και της Περιφέρειας ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε περιοχής.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επαγγελματίες αγρότες, νομικά πρόσωπα, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ.