Επιλογή Σελίδας

Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση πλήθους μελετών Δημόσιου Χαρακτήρα, όπως Χωροταξικές – Πολεοδομικές, Περιβαλλοντικές, Ειδικές Αρδευτικές και Γεργοοικονομοτεχνικές.

Η Άροση – Εμμανουήλ Δ. Φραγκιαδάκης κατέχει μελετητικά πτυχία στις  παρακάτω κατηγορίες:

α. Κατηγορία υπ. Αριθ. 22:  Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες – Α΄ Τάξη

β. Κατηγορία υπ. Αριθ. 23: Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές – Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) – A΄ Τάξη

γ. Κατηγορία υπ. Αριθ. 25: Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου – Α΄ Τάξη

δ. Κατηγορία υπ. Αριθ. 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες (Π.Δ. 256/1998) – Α΄ Τάξη

Τι είναι

Μελέτες, οι οποίες ανατίθενται από δημόσιους φορείς και αφορούν τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Παραδείγματα αυτών αποτελούν οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, οι Ειδικές Πολεοδομικές Μελέτες, Μελέτες Αρδευτικών Δικτύων, Φραγμάτων και Γεωτρήσεων, Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Οι μελέτες διεκπεραιώνονται με γνώμονα το σεβασμό προς το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες, ενώ βασικό κριτήριο αποτελεί η μεγιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου φορέα προς το κοινωνικό σύνολο.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους φορείς Δημοσίου, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ.