Επιλογή Σελίδας

Ενεργοποιήσεις Δικαιωμάτων

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την υποβολή – κατάθεση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στον  Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών των Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Τι είναι

Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης που καλείται να υποβάλλει ο/η γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων.

Ο/η γεωργός υποβάλλει μία μόνο ενιαία αίτηση κατ’ έτος, η οποία αποτελεί δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για τα καθεστώτα, όπως της βασικής ενίσχυσης, της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, συνδεδεμένης στήριξης σε διάφορους τομείς, καθώς και αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για στήριξη των μικροκαλλιεργητών, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους και άλλων μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους κατόχους γεωργικής εκμετάλλευσης ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου.