Επιλογή Σελίδας

Μεταβίβαση ζωικού κεφαλαίου – Δωρεές Ζώων

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου.

Τι είναι

Η διαδικασία της μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου είναι η μεταφορά ζώων, από τον μεταβιβαστή στον αποδέκτη, είτε με πώληση των ζώων, είτε μέσω της δωρεάς αυτών.
Η διαδικασία της μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου αφορά όλους όσους επιθυμούν να κάνουν νέα κτηνοτροφική δήλωση ή νέο μητρώο ή για πρώτη φορά ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης με ζωικό κεφάλαιο.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ζωικό κεφάλαιο με τη διαδικασία της πώλησης ή της δωρεάς.