Επιλογή Σελίδας

GR- Μητρώο Νωπών Οπωροκηπευτικών

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την διαδικασίας της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποβολής της αίτησης για την εγγραφή στο GR – Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)

Τι είναι

Το «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)» είναι μια βάση δεδομένων, που οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση και εμπορία των νωπών οπωροκηπευτικών υποχρεούνται να  εγγραφούν για την αποκτήσει μοναδικού κωδικό GR για τα προϊόντα  τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε παραγωγούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, εμπλεκόμενους στη διακίνηση και εμπορία των νωπών οπωροκηπευτικών.