Επιλογή Σελίδας

Άδειες χρήσης νερού

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης νερού, τροποποίησης και ανανέωσης  αυτής.

Τι είναι

Η άδεια χρήσης ύδατος είναι υποχρεωτική για όσους κάνουν χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση.
Με την άδεια χρήσης νερού εξασφαλίζεται η νόμιμη χρήση αρδευτικού νερού που σαν αποτέλεσμα έχει την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και την μείωση του κόστους παραγωγής προϊόντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τη συμβουλευτική στήριξη και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της ανανέωσης, τροποποίησης ή έκδοση άδειας χρήσης νερού.