Επιλογή Σελίδας

Δάσωση Γαιών

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση της αίτησης για τη συμμετοχή στα Μέτρα 8.1 «Πρώτη Δάσωση» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασικά συστήματα.

Τι είναι

Το Μέτρο 8.1 επιδοτεί τόσο την εγκατάσταση φυτείας στο 100%, όσο και την κάλυψη του κόστους εργασιών και συντήρησης ετησίως για 8 έτη στο 100%. Επιπλέον αυτών, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, χορηγεί για 12 έτη μια επιπλέον ενίσχυση ανάλογη της καλλιέργειας, που θυσίασαν, για να ενταχθούν στο Μέτρο 8.1.
Τα επιλέξιµα δέντρα μεταξύ άλλων είναι: Αγριελιά, καρυδιά, καστανιά, μουριά, μαστιχόνδεντρο, δρυς κ.α.
Το Μέτρο 8.2 επιδοτεί την εγκατάσταση φυτείας, την αναφύτευση για το πρώτο έτος και την περίφραξη της γεωργικής έκτασης.
Τα επιλέξιµα δέντρα μεταξύ άλλων είναι: Αχλαδιές, καρυδιές (βασιλική, μαύρη, κοινή), κερασιές, συκιές, βατοµουριές, κρανιά, μουριές, μηλιές, αριά, δρύ, πουρνάρια, χαρουπιές, κ.α.
Σκοπός και των δύο μέτρων είναι η διασφάλιση της επίτευξης του στόχου του μέτρου, δηλαδή της προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος και ιδίως της ενίσχυσης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της άμβλυνσης των κλιματικών μεταβολών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι κρίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.