Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Γευσιγνωσίας

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική καθώς και όλη την διαδικασία της συμμετοχής του προϊόντος σας σε Διαγωνισμούς Γευσιγνωσίας

Τι είναι

Η συμμετοχή σε αναγνωρισμένους Διαγωνισμούς Γευσιγνωσίας είναι το οικονομικότερο μέσο marketing και διαφήμισης, που συμβάλλει στην ανάδειξή της ποιότητας του προϊόντος.
Οι Διεθνείς Διαγωνισμοί Γευσιγνωσίας μπορεί να είναι είτε γενικής φύσεως, συμπεριλαμβάνοντας στη διαγωνιστική διαδικασία μία μεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων, είτε απόλυτα εξειδικευμένοι συμπεριλαμβάνοντας μόνο ένα προϊόν, όπως ελαιόλαδο, κρασί, κτλ..
Η πιθανή βράβευση του αγροτικού προϊόντος σε Διεθνή Διαγωνισμό Γευσιγνωσίας, θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθεια της εισχώρησης του προϊόντος στην Ελληνική αγορά καθώς και στις αγορές του εξωτερικού, αφού το βραβείο θα αναδείξει τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά του που σχετίζονται με την ποιότητα και τη γεύση του.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται  σε επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών και παραγωγού που επιθυμούν την προβολή των προϊόντων τους με την συμμετοχής τους σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Γευσιγνωσίας.