Επιλογή Σελίδας

Εγγραφή στον ΟΓΑ

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για την εγγραφή  στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ σε συνεργασία με τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας.

Τι είναι

Η διαδικασία εγγραφής είναι η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ασφάλιση του ενδιαφερομένου στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
Στην ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υπάγονται, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργάτες γης ή απασχολούμενοι στην οικογενειακή τους επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την εγγραφής στον φορέα ασφάλισης  Ο.Γ.Α