Επιλογή Σελίδας

Έλεγχος Ετικέτας Τροφίμου

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε  τον έλεγχο της νομιμότητας των ετικετών των τροφίμων, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τι είναι

Ο έλεγχος ετικέτας τροφίμου είναι η διεξαγωγή λεπτομερούς και ακριβούς ελέγχου της επισήμανσης τροφίμων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ετικέτες συσκευασίας τροφίμων εναρμονίζονται πλήρως με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις απαιτήσεις του τόπου προορισμού παρέχοντας ορθές και ακριβείς πληροφορίες.
Στην ετικέτα τροφίμων αναγράφονται πληροφορίες του προϊόντος, που έχουν σκοπό την διαφοροποίηση του προϊόντος οι οποίες είναι υποχρεωτικό να είναι σύμφωνες με την κείμενη Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις της κάθε χώρας και όχι παραπλανητικές ή ψευδείς. Στην Ελλάδα καθώς και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 1169/2011 και η μη συμμόρφωση έχει ως κύρωση την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά σε ενδεχόμενο ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, ιδιώτες και υπεραγορές  που ενδιαφέρονται να ελέγξουν τις ετικέτες των προϊόντων τους σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.