Επιλογή Σελίδας

Έκδοση βεβαίωσης ΜΑΑΕ

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εγγραφή, καθώς και την έκδοση βεβαίωσης από το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (ΜΑΑΕ), για νεοεισερχόμενους αγρότες, επαγγελματίες αγρότες, και κατόχους γεωργικής εκμετάλλευσης.

Τι είναι

Το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (ΜΑΑΕ) είναι μία βάση δεδομένων στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.
Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής.
Η έκδοση βεβαίωσης από το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (ΜΑΑΕ) εξυπηρετεί τόσο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο και τους κατόχους γεωργικής εκμετάλλευσης σε διαδικασίες όπως φορολογική χρήση, ταξινόμηση αυτοκινήτων και άλλα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα εγγραφής στο ΜΑΑΕ έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτική ή/και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.