Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική και την τεχνική στήριξη για την συμμετοχή  σε Διεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις.

Τι είναι

Η συμμετοχή σε αναγνωρισμένες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι ένα σημαντικό μέσο marketing και διαφήμισης που συμβάλλει στη συνεχή προβολή του προϊόντος, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του.
Η συμμετοχή του προϊόντος σε αναγνωρισμένες Εκθέσεις αποτελεί μια σημαντική δράση εξωστρέφειας στην προσπάθεια της εισχώρησης του προϊόντος στην Ελληνική καθώς και στις αγορές του εξωτερικού.
Σκοπός είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιλογή της κατάλληλης έκθεσης ανάλογα με τους επιχειρησιακούς σκοπούς και το προϊόν, καθώς και η παροχή τεχνικής στήριξης για την όσον το δυνατόν αρτιότερη προετοιμασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών και παραγωγούς που επιθυμούν την προβολή των προϊόντων τους με τη συμμετοχή τους σε αναγνωρισμένες εκθέσεις.