Επιλογή Σελίδας

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον Οργανισμό Πληρωμών των Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Τι είναι

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης είναι η διαδικασία μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης από δικαιούχο επιδότησης σε αποδέκτη γεωργό υπό τις προϋποθέσεις ότι είναι ενεργός για το έτος ενίσχυσης που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε παραγωγούς που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης για το τρέχον έτος και επιθυμούν τη μεταβίβαση τους, καθώς και τους αποδέκτες κληρονομιάς.