Επιλογή Σελίδας

Επιδότηση Επιτοκίου
για Αγορά Γης

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την πλήρη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου για την ένταξη στο πρόγραμμα «Επιδότηση Επιτοκίου για Αγορά Γης».

Τι είναι

Το πρόγραμμα «Επιδότηση Επιτοκίου για Αγορά Γης” επιδοτεί το επιτόκιο μακροπρόθεσμου δανείου από 70% έως 100% για αγορά γεωργικής γης με βάση τη µόνιµη κατοικία του ενδιαφερόμενου.

Στόχος του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου είναι η επιδότηση δανείου για την αγορά νέου ή νέων αγροτεμαχίων. Αυτό δύναται να συμβάλλει στην δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης με σκοπό να επιφέρει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εντός διετίας, από την ένταξη στο πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χωρίς χρονικό περιορισμό ό, αφού είναι διαθέσιμο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης είναι προσαρμοσμένο στα δεδομένα των εφαρμοζόμενων επιτοκίων από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι αγρότες ηλικίας έως 40 ετών, υπό προϋποθέσεις.