Επιλογή Σελίδας

Επιδότηση Πρώτης Κατοικίας

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας για την ένταξη στο πρόγραμμα «Επιδότηση Πρώτης Κατοικίας».

Τι είναι

Το πρόγραμμα «Επιδότηση Πρώτης Κατοικίας» επιδοτεί την αμοιβή του πολιτικού μηχανικού για τη σύνταξη της μελέτης έκδοσης οικοδομικής άδειας και επίβλεψη εκτέλεσης των αγροτικών κατασκευών.

Πρόκειται για μια επιδότηση, που χορηγείται για την κατασκευή της πρώτης κατοικίας ή προσθήκη και επισκευή αυτής, αλλά και την κατασκευή αγροτικών-κτηνοτροφικών κτισμάτων, καθώς και αγροτουριστικών εγκαταστάσεων, κάτι που υπάγεται στις ευεργετικές ρυθμίσεις του ν. 2520/97. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 70% της αξίας της οικοδομικής άδειας για νέους αγρότες, που κατοικούν σε περιοχές με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους και σε 50% για όλες τις άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Το πρόγραμμα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως κοινοτικών προγραμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος-δικαιούχος μπορεί να χρηματοδοτηθεί οποιαδήποτε στιγμή και  χωρίς χρονικό περιορισμό όσον αφορά το χρόνο κατάθεσης, αφού είναι διαθέσιμο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής για την οικοδομική άδεια πρώτης κατοικίας και τα αγροτικά-κτηνοτροφικά κτίσματα έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και ταυτόχρονα κάτοικοι ορεινών, ημιορεινών και  μειονεκτικών περιοχών. Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών περιοχών έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο για την επιδότηση οικοδομικής άδειας πρώτης κατοικίας.