Επιλογή Σελίδας

ΕΛΓΑ – Αντιχαλαζικό

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και κατάθεση του φακέλου μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών για την ένταξη στο Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε πρόληψη επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τι είναι

Το Υπομέτρο 5.1 έχει στόχο να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρούν υψηλής ποιότητας και εμπορεύσιμα προϊόντα.

Οι παρεμβάσεις του Υπομέτρου 5.1 αφορούν τα ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, μεμονωμένα ή συνδυαστικά από  το παγετό,  το χαλάζι και τη βροχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συλλογικά σχήματα γεωργών, που είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, υπό προϋποθέσεις.