Επιλογή Σελίδας

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Τι είναι

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία περιλαμβάνεται το σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και των περιεχομένων αυτού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει το ακίνητο και διαφοροποιείται ανάλογα με την επικείμενη χρήση του.
Διεκπεραιώνουμε το σχεδιασμό τοπογραφικών διαγραμμάτων για χαρακτηρισμό από το Δασαρχείο και για έγκριση από την Αρχαιολογική υπηρεσία

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων.