Επιλογή Σελίδας

Κατοχύρωση Εμπορικού Ονόματος – Σήματος

Τι αναλαμβάνουμε

Την συμβουλευτική, την προετοιμασία του φακέλου,  καθώς και όλες τις διαδικασίες μέχρι την τελική κατοχύρωση του εμπορικού ονόματος – σήματος.

Τι είναι

Η κατοχύρωση του εμπορικού ονόματος – σήματος στην χώρα ή στις χώρες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης είναι μια σημαντική διαδικασία για τη μη υποκλοπή του εμπορικού ονόματος – σήματος ενός προϊόντος.
Τα επίπεδα προστασίας του εμπορικού σήματος είναι το εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, που αντιστοιχούν στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σήμα. Η επιλογή του ή των επιπέδων προστασίας, καθώς και η διαδικασία κατοχύρωσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί, εξαρτάται από την χώρα ή τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Στόχος της κατοχύρωσης του εμπορικού ονόματος – σήματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ταχύτερη, οικονομικότερη και ασφαλέστερη κατοχύρωση του εμπορικού ονόματος – σήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις  και ιδιώτες που επιθυμούν την κατοχύρωσης του εμπορικού ονόματος – σήματος για προϊόντα ή υπηρεσίες.