Επιλογή Σελίδας

Ανάπτυξη και Παραγωγή Αγροτικού Προϊόντος

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την συμβουλευτική, καθώς και την τεχνική και τη διαχειριστική στήριξη όλων των σταδίων παραγωγής μέχρι την ανάπτυξη του τελικού αγροτικού προϊόντος.

Τι είναι

Η ανάπτυξη και παραγωγή αγροτικού προϊόντος περιλαμβάνει τη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας του αγροτικού προϊόντος στο χωράφι, καθώς και των σταδίων της μεταποίησης, αποθήκευσης και συσκευασίας, με παράλληλη διαχειριστική στήριξη και συντονισμό των σταδίων αυτών, καθώς και την εξεύρεση κατάλληλων συνεργατών και συνεργείων.

Σκοπός είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής στήριξης με στόχο την ανάπτυξη τελικού ποιοτικού προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην βελτίωση της οργάνωσης της παραγωγής με μείωση του κόστους και καλύτερη διαχείριση των πόρων.

Οι εταιρείες ή ομάδες παραγωγών ή μεμονωμένοι παραγωγοί αγροτικών τροφίμων με τη συμβουλευτική και τεχνική στήριξη μπορούν να αξιοποιήσουν την εύκολη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και επομένως και τη διεισδυτικότητα στην τοπική και διεθνής αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε  επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών και ιδιώτες και που επιθυμούν να αναπτύξουν το δικό τους αγροτικό προϊόν.