Επιλογή Σελίδας

Πραγματογνωμοσύνη

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την  εξειδικευμένη εκτίμηση και την έκταση μιας ζημιάς.

Τι είναι

Η πραγματογνωμοσύνη είναι η εξέταση μιας κατάστασης που σκοπό έχει την εκτίμηση του αιτίου που προκάλεσε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή εξετάζεται το αίτιο που προκάλεσε μια οποιαδήποτε ζημιά με απώτερο σκοπό και στόχο τον υπολογισμό κόστους της αποκατάστασης της ζημιάς αυτής.
Η πραγματογνωμοσύνη γίνεται από έμπειρους γεωπόνους, οι οποίοι εξετάζουν όλες τις αιτίες που μπορεί να προκάλεσαν αυτή την ζημιά, όπως η πτώση δέντρων και λοιπά.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημιά από διάφορα φυσικά αίτια.