Επιλογή Σελίδας

Μητρώο Εισροών – Εκροών

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του Μητρώου Εισροών – Εκροών της εκμετάλλευση.

Τι είναι

Το μητρώο εισροών και εκροών της εκμετάλλευσης είναι ένα μητρώο που περιλαμβάνει τα παραστατικά αγοράς της εκμετάλλευσης, όπως σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές, και τα παραστατικά πώλησης των προϊόντων της εκμετάλλευσης καθώς και το ημερολόγιο εργασιών της εκμετάλλευσης.
Η τήρηση Μητρώου Εισροών – Εκροών της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.2010 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης είναι υποχρέωση όλων των επαγγελματιών γεωργών και κτηνοτρόφων που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις.
Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης έχει ως αποτέλεσμα κυρώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνίσταται στην μείωση των κοινοτικών τους ενισχύσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται στους επαγγελματίες γεωργούς και στους κτηνοτρόφους  που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις.