Επιλογή Σελίδας

Αναγνώριση ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ,  καθώς και όλη τη διαδικασία από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας του προϊόντος μέχρι και την τελική καταχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι είναι

Η καταχώρηση αγροτικών προϊόντων ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) – Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) – Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) αποτελεί ένα καθεστώς προστασίας των γεωργικών προϊόντων, που έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη διαφοροποίηση και την προβολή των γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.
Η καταχώρηση αγροτικών προϊόντων ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) – Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) – Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) είναι μία διαδικασία που υλοποιείται αρχικά σε εθνικό επίπεδο με την υποβολή της αίτησης καταχώρισης και του συνοδευτικού φακέλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εν συνέχεια σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο με την τελική αξιολόγηση του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών, οι  οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο και επιθυμούν  την αναγνώριση και την καταχώρηση του αγροτικού τους προϊόν ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.