Επιλογή Σελίδας

Ενημέρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την διαδικασίας της συμπλήρωσης και υποβολής της ετήσιας ηλεκτρονικής απογραφής των αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης.

Τι είναι

Η «Ενημέρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων» είναι η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης που γίνεται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου και είναι υποχρεωτική για όλους τους κατόχους εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
Στο μητρώο αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και της εκμετάλλευσης και παρακολουθείται ο αριθμός των ζώων ενημερώνοντάς το για τις γεννήσεις, τους θανάτους, τις αγορές και τις πωλήσεις των ζώων. Το σύστημα καταγραφής και επιτήρησης των εκμεταλλεύσεων ζωικού κεφαλαίου χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας στους τομείς της υγείας των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους κατόχους εκμετάλλευσης ζωικού κεφαλαίου.