Επιλογή Σελίδας

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ομάδα μας περιλαμβάνει έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη, καθώς και νεότερα μέλη, φιλόδοξα και δυναμικά, που χαρακτηρίζονται  για το πάθος και τον ενθουσιασμό τους για εργασία. Το κοινό όραμα και οι αξίες μας αποτελούν την δέσμευση μας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας σε καινοτόμους τομείς, καθώς και τη συνεχή ενημέρωση των πελατών μας για όλες τις σύγχρονες τάσεις του αγροτικού τομέα. Η ομάδα μας με το ομαδικό της πνεύμα και την δημιουργικότητα της αποτελεί τον βασικό πυλώνα της επιτυχίας μας.

Η ομάδα μας πλαισιώνεται από τις παρακάτω ειδικότητες:

 

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ
  • ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΣΔΕ