Επιλογή Σελίδας

μελέτες

άδειες

επιδοτήσεις

σε όλη την Κρήτη

μελέτες

άδειες

επιδοτήσεις

σε όλη την Κρήτη

μελέτες

άδειες

επιδοτήσεις

σε όλη την Κρήτη

μελέτες

άδειες

επιδοτήσεις

σε όλη την Κρήτη

ποιοί είμαστε:

Το όραμα του γραφείου είναι να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις και την φροντίδα που έχει ανάγκη ο αγροτικός κόσμος, προκειμένου να ανταποκριθεί σε ένα σύνθετο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών του.

Σκοπός του γραφείου είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική στήριξη του Αγρότη – Επιχειρηματία μέσω της αξιοποίησης επενδυτικών προτάσεων, άριστου στρατηγικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού σχεδιασμού και επιλογής κατάλληλων τεχνολογικών συστημάτων και εξοπλισμών.

Για το λόγο αυτό, το γραφείο στηρίζεται από μια ομάδα έμπειρων και ταλαντούχων στελεχών και εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών, που το υψηλό γνωστικό επίπεδο τους και η συνεχής επιμόρφωση τους σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, την καθιστούν δημιουργική και πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Ιδιωτικά Αναπτυξιακά Έργα

Έργα Δημοσίου

Τεχνικά Έργα Κτηνοτροφικές Άδειες

Στήριξη Σχεδιασμού Αγρ. Προϊόντων

Ενεργοποιήσεις Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων

Κτηματολόγιο

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Ομάδες Παραγωγών και Συστήματα Ποιότητας

Παροχή αποτελεσματικών λύσεων για τον αγροτικό κόσμο, με εφόδια την εμπειρία, την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών μας.