Επιλογή Σελίδας

Κομφούζιο

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση των αιτήσεων για την συμμετοχή στην Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων – ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τι είναι;

Η εφαρμογή της Δράσης 10.1.08 ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ έχει στόχο την παρεμπόδιση της σύζευξης των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων για την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων και συνίσταται στην εγκατάσταση ατμιστήρων-διαχυτήρων φερομόνης φύλου και φερομονικών παγίδων παρακολούθησης στον οπωρώνα ή στον αμπελώνα.
Η Δράση 10.1.08 αφορά τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερικοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, της δαμασκηνιάς και του αμπελιού όλων των κατηγοριών.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος και το κόστος των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται από την εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων

Σε ποιους απευθύνεται;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, υπό προϋποθέσεις.