Επιλογή Σελίδας

Τακτοποίηση Σταβλικών Εγκαταστάσεων

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία και την υποβολή του φακέλου για την τακτοποίηση υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων

Τι είναι

Η τακτοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που έχουν υλοποιηθεί πριν το 2011 και η διαδικασία αυτή διεκπεραιώνεται, όπως ορίζεται κάθε φορά από την Κείμενη Νομοθεσία.
Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται βασική προϋπόθεση για την έκδοση κτηνοτροφικής άδειας, ενώ είναι υποχρεωτική για την υπαγωγή των κτηνοτρόφων σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε κτηνοτρόφους που επιθυμούν τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων τους.