Επιλογή Σελίδας

Προχωράμε δυναμικά στην ολοκλήρωση των Σχεδίων Βελτίωσης! Οι εγκεκριμένοι παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας άμεσα για τυχόν διευκρινήσεις, με σκοπό να προχωρήσετε στην υλοποίηση του σχεδίου σας. Θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το Γεωπόνο, που έχει αναλάβει το φάκελό σας. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ή δε θυμάστε ποιος Γεωπόνος έχει το φάκελό σας, μιλήστε με την κ. Στεργίου, που είναι υπεύθυνη του προγράμματος των Σχεδίων Βελτίωσης.